top of page

ช่วงเย็นของเทศกาลนั้นเต็มไปด้วยความบันเทิงหลายรูปแบบ ทั้งการฉายภาพยนตร์กลางแปลงและคอนเสิร์ตจากฮิวโก้ จักรพงษ์, ปาล์มมี่, เล็ก กรีสซี่ คาเฟ่, อรอรีย์ และวงพาราไดซ์แบงค็อกหมอลำอินเตอร์แนชั่นแนลแบนด์

ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์

กรีสซี่ คาเฟ่

รวมหนังสั้น เรื่องเล่าจากหัวลำโพง

ปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ

พาราไดซ์ แบงค็อก หมอลำอินเตอร์แนชั่นแนลแบนด์

อรอรีย์

DJ Maft Sai

Y/OUR MUSIC

bottom of page