top of page

เกวน โรบินสัน

 

เกวน โรบินสัน บรรณาธิการอาวุโสประจำกรุงเทพฯ แห่งหนังสือพิมพ์ Nikkei Asian Review และเป็นภาคีสมาชิกของสถาบันเพื่อความมั่นคงและนานาชาติศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเธอชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับพม่าและบริเวณแถบภูมิภาคนี้ เธอได้เข้าร่วมงานกับนิคเคอิในปี พ.ศ. 2556 หลังจากการขยายตัวของสื่อสารมวลชนในเอเชีย อเมริกาและยุโรป ก่อนหน้านี้เธอเป็นบรรณาธิการอาวุโสและผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ Financial Times ตั้งแต่ ปี 2538-2013

 

bottom of page