top of page

หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์

 

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ที่พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณคดีของอุษาคเนย์มากว่า 25 ปี รวมทั้งเป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์พจนานุกรม แบบตั้งโต๊ะ Oxford River Books English-Thai Dictionary นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิโลกสีเขียวที่ดำเนินงานรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม หม่อมราชวงศ์นริศรายังเป็นประธานจัดงาน นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน พ.ศ. 2408 – 2409” ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม นับเป็นนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง มีผู้เข้าชมอย่างล้นหลามและเป็นที่กล่าวขานไปทั่วประเทศ 

 

หม่อมราชวงศ์นริศราได้เป็นผู้ริเริ่มเทศกาลบองกอกแหวกแนวนี้และเป็นผู้อำนวยการคัดสรรกิจกรรมทั้งหมดในงานเทศกาล นอกจากนี้หม่อมราชวงศ์นริศราจะนำทัวร์ชมบ้านจักรพงษ์เป็นการพิเศษสำหรับสุดสัปดาห์ของเทศกาล 

 

 

bottom of page