top of page

บางกอกแหวกแนวเชิญชวนนักคิดนักเขียนและศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เข้าชมที่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองในหลายๆ หัวข้ออย่างเรื่องของอัตลักษณ์ อาหาร ไลฟ์สไตล์ วรรณกรรม สิ่งแวดล้อมกับความยั่งยืน มรดกไทย และกระแสต่างๆ ในอนาคตที่กำลังเป็นที่สนใจ ในงานยังมีหนังสือที่เป็นผลงานของวิทยากรจำหน่าย และโอกาสในการนำหนังสือให้เจ้าของผลงานเซ็น

ดวงฤทธิ์ บุนนาค

ฮยอนบังชิน

จอห์น แพททริค เบอร์เด็ทท์

ขัตติยะ ตั้งตรงจิตร

มา ถิดา

พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

พงษ์สรวง คุณประสพ

สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

ศรินธร จันทรประเสริฐ

วีรพร นิติประภา

เอ็มม่า ลาร์กิน

จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

เควิน ควาน

นิรมล กุลศรีสมบัติ

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

สฤณี อาชวานันทกุล

สุดาห์ ชาห์

คริสโตเฟอร์ จี มัวร์

เกวน โรบินสัน

จิม แอลจี

คงเดช จาตุรันต์รัศมี

ภารวี วงศ์จิระชัย

ฟิลิป คอร์นเวล-สมิธ

เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา

เชน สุวิกะปกรณ์กุล

ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์

ชุมาพร แต่งเกลี้ยง

ฮียอนเซียว ลี
โจ คัมมิงส์

ก้าวหน้า เสาวกุล

คริส ลี

ปริตตา หวังเกียรติ

ฟิลิป เชอร์เวลล์

เปรมฤดี ดาวเรือง

ศิระ ลีปิพัฒนวิทย์

ทิโม โอจาเนน

วิคเตอร์ มาเล็ท

bottom of page