top of page

เทศกาลบางกอกแหวกแนว

พื้นที่เทศกาลบางกอกแหวกแนวสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินทางสาธารณะหลายรูปแบบ ด้วยพื้นที่อันจำกัดทางทีมงานเทศกาลบางกอกแหวกแนวอยากให้ทุกคนเลือกใช้วิธีเดินทางร่วมกันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

MRT – สถานีสนามไชย (ทางออกมิวเซียมสยาม) 

BTS ต่อ เรือ – เดินทางมาที่สถานีสะพานตากสิน ขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยา
ลงที่ท่ายอดพิมาน เดิน 5 นาที หรือลงเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเตียน เดิน 6 นาที

bottom of page