top of page

เซียมไล้

 

เซียมไล้เป็นกลุ่มนักออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมและ ปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย

 

เซียมไล้ก่อตั้งโดยไพโรจน์ ธีระประภา นักออกแบบตัวอักษรซึ่งมีผลงานปรากฏบนโปสเตอร์ภาพยนตร์ยอดนิยม เขายังเป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ในปี พ.ศ. 2557 ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ นักออกแบบและอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ผศ. อาวิน อินทรังสี นักออกแบบและอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

bottom of page