top of page

แคธี แม็กคลาวด์

 

แคธี แม็กคลาวด์ เป็นศิลปินและนักวาดภาพประกอบชาวไทย-อเมริกัน ซึ่งมีผลงานการ์ตูนช่องชื่อว่า That’s What She Said เป็นประจำทุกสัปดาห์ในนิตยสาร BK แคธียังได้ตีพิมพ์หนังสือภาพประกอบเล่าถึงผู้คนที่พบเห็นในกรุงเทพฯ ในชื่อว่า A Field Guide to Bangkok นอกจากนี้ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 เธอยังแสดงผลงานในนิทรรศการของตนเองที่ชื่อว่า Build Your Own Bangkok ที่ WTF Bar & Gallery

 

แคธีจะสอนวิธีวาดภาพเล่าเรื่องที่เหมาะสมทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่

 

bottom of page