top of page

ดวงฤทธิ์ บุนนาค

 

ดวงฤทธิ์เป็นสถาปนิก ผู้อำนวยการออกแบบและผู้อำนวยการบริหารของบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและร่วมทำงานกับบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด เป็นเวลา 9 ปี ก่อนตัดสินใจไปศึกษาด้านการออกแบบจาก Architectural Association School of Architecture ในกรุงลอนดอน เขาอยู่เบื้องหลังการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญของไทยหลายสถานที่ ทั้งโรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์และโครงการที่พักอาศัย ดวงฤทธิ์ได้รับการยกย่องโดยรางวัลระดับโลกจากหลายหน่วยงาน เช่น รางวัล FX Award ของสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2543 ASA AWARD ในปี พ.ศ. 2547 และ 2549 รางวัลเหรียญทอง ARCASIA ในปี พ.ศ. 2548 และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 10 Executive Award 2005 โดย Market of Alternative Investment (MAI) ดวงฤทธิ์จะปิดเทศกาลด้วยกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “Bangkok Manifesto” ให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลได้มีส่วนร่วมในการระดมสมอง วางพิมพ์เขียวให้กับเมืองกรุงเทพฯ อย่างที่ทุกคนอยากให้เป็น

 

bottom of page