top of page

ฟิลิป คอร์นเวล-สมิธ

 

ฟิลิป คอร์นเวล-สมิธเป็นผู้ทรงความรู้เรื่องวัฒนธรรมสมัยนิยมของไทย เขาเป็นบรรณาธิการผู้ก่อตั้งนิตยสารรวบรวมกิจกรรมต่างๆ เล่มแรกของเมืองไทยที่ชื่อว่า Metro ในปี พ.ศ. 2537 นอกจากนี้เขายังเคยเป็นนักเขียนและบรรณาธิการนิตยสาร Time Out Bangkok และยังเขียนไกด์บุ๊คท่องเที่ยวกรุงเทพให้กับ Eyewitness, Thailand Traveller’s Companion และ Monocle หนังสือของเขาที่ชื่อว่า Very Thai นั้นได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 แล้ว และเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยนิยมของไทย จนเกิดเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้แฮชแทก #verythai ซึ่งถูกรวบรวมให้หาดูได้ในเว็บไซต์ verythai.com

 

bottom of page