top of page

ขัตติยะ ตั้งตรงจิตร

 

ขัตติยะ ตั้งตรงจิตร ทายาทกิจการรุ่นที่ 4 ที่อาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่ท่าเตียน บริเวณที่ครอบครัวของเขาได้บุกเบิกร้านขายยาแพทย์กิจประสงค์ มุมมองของเขาในฐานะของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งกับวงเสวนา “สมบัติคุณปู่ เราจะอยู่กับมันยังไง?”

 

bottom of page