top of page

การแสดงดนตรีในปีนี้จัดโดยฮิวโก้และจะมีการแสดงสามครั้งต่อคืนที่พิพิธภัณฑ์สยาม

BKKSR ร่วมกับ BangkokEdge นำเสนอภาพยนตร์สั้น 3 เรื่อง

วันเสาร์

ภาพยนตร์

19:00

สิบล้อ

21:00

เยนา

22:00

รัสมี อิสาน โซล

23:00

วันอาทิตย์

ภาพยนตร์

19:00

เยลโลว์แฟง

21:00

ชนุดม

22:00

ฮิวโก้

23:00

bottom of page