top of page

เกวน โรบินสัน

เกวน โรบินสัน บรรณาธิการอาวุโสประจำกรุงเทพฯ แห่งสำนักข่าว Nikkei Asian Review และเป็นภาคีสมาชิกของสถาบันเพื่อความมั่นคงและนานาชาติศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเธอชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับพม่าและแถบภูมิภาคนี้ เธอได้เข้าร่วมงานกับนิคเคอิใน พ.ศ. 2556 หลังจากการขยายตัวของสื่อสารมวลชนในเอเชีย อเมริกาและยุโรป ก่อนหน้านี้เคยเป็นบรรณาธิการอาวุโสและผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์ Financial Times ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2556

bottom of page