สรวิช ภิรมย์ภักดี        

สรวิช ภิรมย์ภักดี ทายาทรุ่นที่ 4 ของพระยาภิรมย์ภักดี ไปศึกษาที่อังกฤษตั้งแต่อายุ 10 ขวบ จบปริญญาตรีสาขาบริหาร ธุรกิจและปริญญาโทสาขาการบริหารระหว่างประเทศจาก University of Denver รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา จากนั้นเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศนาน 11 ปีและเคยไปประจำที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซานติอาโก ชิลี หลังลาออกจากราชการ ได้เข้าทำงานในธุรกิจของตระกูลในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ใน พ.ศ. 2556 สรวิชได้ก่อตั้งหน่วยงานใหม่ซึ่งในปัจจุบันคือ บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำกัด ซึ่งจัดพิมพ์ Singha Magazine นิตยสารรายไตรมาสเพื่อพนักงานในบริษัททั้ง 10,000 คนและเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิงห์ ผลงานที่ผ่านมาของสรวิชที่ได้ตีพิมพ์แล้ว คือ ระลึกถึงคุณปู่ วิทย์ ภิรมย์ภักดี และ ตำนานท่านเจ้าคุณ หนังสือประวัติพระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด)