top of page

SOCIAL EDGE

ศูนย์รวมกิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ Social Edge พบกับองค์กรเพื่อสังคมมากมาย ซึ่งจะมาจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างนิยามใหม่ให้กับการมีส่วนร่วมของผู้คนต่อโลกใบนี้ พร้อมทั้งครอบคลุมในหลาย ๆ ประเด็น ตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมไปจนถึงเรื่องศิลปะ

  • Precious Plastic Bangkok (PPB) ทำกิจกรรมเวิร์คชอปเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ใหม่ๆ ด้วยเครื่องรีไซเคิลพลาสติก  fb.com/preciousplasticbkk

  • Fashion Revolution ร่วมแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณกับคนอื่น นำเสื้อผ้าสะอาดที่คุณไม่ใช้แล้ว เพื่อมาแลกกับของที่คนอื่น ๆ เอามา fb.com/fashrevThailand

  • Na Cafe จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารแบบไร้ขยะ (Zero Waste)  fb.com/naprojectsgroup

  • Na Projects เปลี่ยนเสื้อผ้าเก่า ๆ ที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยการย้อมครามธรรมชาติ โดยคุณอาจนำเสื้อผ้าที่คุณแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นมาย้อมได้

  • Creative Migration (East) จะมาร่วมแบ่งปันวิธีการมีส่วนร่วมกับศิลปะของชุมชน fb.com/bangkok1899

  • Scholars of Sustenance สาธิตการหมักเศษอาหาร เพื่อทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ  fb.com/scholarsofsustenancefoundation

  • Love Wildlife ให้เด็ก ๆ และครอบครัวได้มาเรียนรู้ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สัตว์ป่า และการชมวาฬในประเทศไทย fb.com/LoveWildlifeFoundation

  • Urban Studies Lab (USL) ทำแผนที่ชุมชนที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าเราสามารถปลดล็อคศักยภาพและความสวยงามในพื้นที่ชุมชนตนเองได้อย่างไร fb.com/UrbanStudiesLab

  • Soi ซอย มาร่วมพูดคุยเรื่องราวที่คุณอ่านไปกับสำนักพิมพ์หน้าใหม่ ซอยจะเก็บข้อมูลว่าหนังสืออะไรบ้างที่คุณเคยอ่าน

  • Baht by Baht ช่วยเหลือธุรกิจและผู้คน ผ่านการบริจาคเพียงเล็กน้อย แต่สร้างผลกระทบเชิงบวกอันยิ่งใหญ่ fb.com/BahtbyBaht

องค์กรไม่แสวงหากำไรเหล่านี้ ส่วนมากดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ และตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือที่ Bangkok 1899 ซึ่งตั้งอยู่ที่นางเลิ้ง ย่านประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงเทพฯ

bottom of page