top of page

มาร์ติน ฮุนตระกูล

มาร์ติน ฮุนตระกูลเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรมและอยู่ในประเทศไทย จบการศึกษาจาก University of Western Sydney ออสเตรเลีย ซึ่งเขาได้รับปริญญาตรีด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฟอร์นิเจอร์และไฟแสงสว่างที่ AvroKo บริษัท ออกแบบตกแต่งภายในและบริษัท
คอนเซ็ปต์ที่มีสตูดิโอในนิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก กรุงเทพฯ และลอนดอน

 

หน้าที่การงานของเขายังคงอยู่ในสาขาการออกแบบ แต่หลากสาขากว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Propaganda จากการออกแบบยานยนต์ที่ Prodrive

bottom of page