top of page

อะฟอนโซ ครู๊ซ

อะฟอนโซ ครู๊ซ (เกิด พ.ศ. 2514) เป็นนักแต่งนวนิยาย นักสร้างภาพเคลื่อนไหว นักวาดภาพประกอบและนักดนตรีชาวโปรตุเกส เขาจะมาพูดเรื่องความคิดเกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์ในโลกปัจจุบัน ในบรรดาหนังสือที่เขาเขียนหลายปีที่ผ่านมา Jesus Christ Drank Beer ได้รับการขนานนามว่า เป็นนวนิยายโปรตุเกสที่ดีที่สุดแห่งปีจากนิตยสาร Time Out Lisbon ใน พ.ศ. 2555 เขาสำเร็จการศึกษาจาก António Arrioi Art School, the Lisbon Faculty of Visual Arts and the Institute for Visual Arts of Madeira 

bottom of page