top of page

เควิน พี. คอลเลรี่, Ed.D.

ดร. เควิน คอลเลรี่ เป็นอาจารย์พิเศษที่ Fordham University’s Graduate School of Education ในนิวยอร์ค ผลงานวิจัยของเขาเกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา การช่วยนักเรียนให้อ่านหนังสือเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การฝึกทักษะการคิดแบบวิพากษ์ เพศวิถีและปัญหาเกี่ยวกับความแตกต่างอื่นๆ การเรียนการสอนที่ดีที่สุด และช่วยอาจารย์ท่านอื่นๆ ให้เข้าใจว่าควรจะดำเนินการเรียนการสอนแบบ content-driven อย่างไร 

เขาเป็นผู้แต่งตำราพื้นฐานให้กับ McGraw-Hill Education รวมไปถึงหนังสือสังคมศึกษาพื้นฐานเล่มแรก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ ศาสตร์ LGBTI และผู้ที่มีส่วนร่วมรวมอยู่ด้วย ตามกฎหมาย FAIR Act ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เขาเคยเป็นอาจารย์ประถมและมัธยมที่ฮาร์เล็มและบรู๊คลิน นิวยอร์ค ได้เขียนตำราเรียนหลายเล่ม อีกทั้งยังมีบทความพิมพ์ลงวารสารเกี่ยวกับสังคมศึกษาและการศึกษาถึงความหลากหลาย นอกจากนั้นได้รับเชิญให้ร่วมโครงการริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับ สนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อเมริกาให้ทำงานร่วมกับอาจารย์และผู้นำจากชาติลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง การแสดงความคิดเห็นอย่างเอาใจใส่และกระตือรือร้นของเขา ทำให้เขาได้รับการเชิญเป็นวิทยากรบ่อยๆ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จาก Siena College ที่อัลบานี่ นิวยอร์คและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้านศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ที่เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์

เขาเป็นคนนิวยอร์คโดยกำเนิด ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ กับเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย คู่สมรสของเขา

bottom of page