top of page

แซลมา คู

แซลมา คู เป็นนักเขียน นักประวัติศาสตร์พื้นเมืองและผู้ให้การสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรม เธอเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ Areca Books และพิพิธภัณฑ์เอกชนขนาดเล็ก Sun Yat Sen Museum ที่ถนนอาร์เมเนียน เป็นรองประธานและว่าที่ประธาน Penang Heritage Trust นอกจากนี้ เธอยังเป็นที่ปรึกษา Penang Island City โดยเป็นตัวแทนให้ Penang Forum ซึ่งเป็นองค์กรอิสระกึ่งราชการผสมด้านสิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตยท้องถิ่น 

bottom of page