top of page

แมดเดลีน แรคนาเกิล

แมดเดลีนเป็นอาจารย์ประจำโครงการ International Tourism Management ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สอนนักศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการมีธุรกิจเป็นของตนเองและส่งเสริมการใช้ชิวีตแบบยั่งยืนโดยไม่สร้างขยะ ตลอดสองปีที่ผ่านมา เธอได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและผู้นำเวิร์คชอปทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นที่สนใจ รวมทั้งหนทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้ แมดเดลีนใช้เวลาว่างทำงานร่วมกับ Project Koh Sak กลุ่มบิ๊กทรี UNIQUIZZ และ Creative District

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกของแมดเดลีนได้ที่เฟซบุ๊ค The Sustainable Self และอินสตาแกรม The Sustainable Self Bkk หรือจากเว็บของเธอ 

www.thesustainableselfblog.wordpress.com

bottom of page