top of page

คอลิน คอทเตอร์ริลล์

คอลิน คอทเตอร์ริลล์เกิดที่กรุงลอนดอนเมื่อ พ.ศ. 2495 เคยเป็นอาจารย์และได้ทำงานที่อิสราเอล ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ในไทยและตามชายแดนพม่า ได้แต่งตำราชุดการสอนภาษาอังกฤษ 40 ตอน ชื่อ English By Accident สำหรับรายการโทรทัศน์ไทยและพำนักในลาว โดยทำงานกับ UNESCO เป็นเวลา 2-3 ปี เขาเริ่มเข้ามามีบทบาทในการปกป้องเด็กในภูมิภาคและยังคงทำงานในโครงการเพื่อสังคมอยู่ ได้จัดตั้งโครงการหนังสือและทุนการศึกษาในลาว อีกทั้งยังให้การสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่งให้เด็กผู้อพยพชาวพม่าได้ศึกษาเล่าเรียนใกล้กับบ้านของเขา

ทั้งนี้ คอลินยังคงทำสิ่งที่เขารักอีกสองสิ่งอยู่ คือ การวาดการ์ตูนและการเขียน การที่เขาเคยได้ทำงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์นั้น ทำให้เขาได้แต่งนวนิยายเล่มแรกชื่อ The Night Bastard (Suk’s Editions. 2000) ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เขาได้เขียนหนังสืออีก 18 เล่ม โดยเล่มที่ดังที่สุดเป็นชุดหนังสืออาชญากรรม Dr. Siri ซึ่งดำเนินเรื่องในลาว และชุดหนังสือลี้ลับ Jimm Juree ซึ่งดำเนินเรื่องว่าเกิดขึ้นในไทย 

คอลินได้วาดการ์ตูนให้สื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศเป็นประจำและยังแปลการ์ตูนของเขา 2 เรื่องเป็นภาษาไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ออกแบบปกและภาพวาดให้กับนักเขียนท่านอื่นๆ ด้วย ปัจจุบัน คอลินอาศัยอยู่ที่ชุมพรกับภรรยา เกียวโกะ เขามักจะปั่นจักรยานไปตามชายทะเล เก็บมะพร้าว รับประทานปลาหมึก เล่นกับสุนัขของเขาและนั่งเขียนหนังสือเป็นครั้งคราว 

bottom of page