top of page

รอน กลัคแมน

รอน กลัคแมน ผู้สื่อข่าวอเมริกัน ผู้ใช้ชีวิตกว่า 25 ปีในเอเชีย เขาพำนักอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามาเป็นระยะเวลานานและเป็นคอลัมนิสต์ให้ Nikkei Asia Business

bottom of page