top of page

คัคนางค์ ไกท์

คัคนางค์ ไกท์เป็นผู้ก่อตั้ง Smoothie Handcrafted Soap ซึ่งผลิตสบู่ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีและวัตถุดิบจากสัตว์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีสูตรเย็น เธอผลิตสบู่คุณภาพสูงด้วยมือ โดยผลิตเป็นจำนวนน้อยๆ เพื่อคงความสดใหม่ไว้ สบู่ Smoothie ต่างจากสบู่ที่พบตามตลาดทั่วไปตรงที่เป็นสบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวและสิ่งแวดล้อม คุณจะไม่พบสารเคมีที่มีประจุลบ เช่น SLS, SLES หรือสารกันบูด เช่น พาราเบ ในสบู่ของเธอเลย 

bottom of page