top of page

สุพรรณิการ์กรุ๊ป

สุพรรณิการ์กรุ๊ป ก่อตั้งโดยธนฤกษ์ เหล่าเราวิโรจน์และธัชชัย นาคพันธ์เพื่อพัฒนาอาหารไทยด้วยคอนเซ็ปใหม่ๆ และมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบใหม่ให้กับคนไทยและผู้คนจากทั่วโลก
สุพรรณิการ์กรุ๊ปได้เปิดร้านอาหารแห่งแรกภายใต้ชื่อ ครัวสุพรรณิการ์โดยคุณใหญ่ ที่บ้านสุพรรณิการ์ ขอนแก่นเมื่อ พ.ศ. 2555 จุดมุ่งหมายในการเปิดร้านอาหารดังกล่าว คือ การนำสูตรอาหารแบบตะวันออกของคุณยายมาผสมผสานกับอาหารอีสาน จากนั้น กลุ่มบริษัทดังกล่าวได้หันมาให้ความสนใจเปิดร้านอาหารในกรุงเทพฯ และได้เปิดแห่งแรกในกรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อ ส้มตำเด้อในปีเดียวกัน

bottom of page